Volvo V40 Forums banner
gia công chữ mica hút nổi
1-1 of 1 Results
  1. Introductions
    Chữ mica hút nổi là loại biển được hút nổi từ những tấm MICA chịu nhiệt, bo khung bằng nhôm hợp kim có thể sơn theo màu sắc tùy chọn, chiếu sáng bằng đèn neon bên trong, có thể gắn ở nhiều vị trí tường khác nhau với các mẫu mã và kiểu dáng đa dạng, phong phú. Mica hút nổi được sản xuất...
1-1 of 1 Results
Top